J-pop/rock OST

Por ahora esto es lo que puedo subir, tsunayoshi

Naruto.S2.1-Kimi Monogatari Naruto.

Naruto.P2-No Rain No Rainbow

Vampire knight. Opening-Futatsu no Kodou to Akai Tsumi